Jógová terapie

Co vlastně je jógová terapie?

Během lekcí jógy se dozvídáme, že pozice pomáhají na to, či ono. Ano, jóga má terapeutické účinky, ale ne každá jóga je jógovou terapií. Co tedy je jógová terapie? Jedná se o speciální aplikaci nástrojů z jógy - pozice, dechové techniky, pranajáma, meditace, ale také z ájurvédy a psychologie. Jedná se o holistický přístup a neustálou  práci s tělem, duchem i myslí. Ano, jógová terapie je dobrým pomocníkem, ale výsledky se nedostaví ihned. Není to jako, když jdeme k západnímu lékaři, dostaneme léky a uleví se nám. Je to pomalá, intenzivní práce, která však nese nečekané ovoce. Během své téměř patnáctileté praxe jógového terapeuta jsem viděla neuvěřitelné výsledky, nad kterými se pozastavovali i západní lékaři. Během svých studií jsem měla možnost nahlédnout do lékařských zpráv, ultrazvuků, EKG, EEG a jiných měření, abych se sama přesvědčila o výsledcích tohoto způsobu léčby. Tento zdravotní progres se nestane jen díky praxi pozic, jedná se o úpravu životního stylu, o změnu pomyslného rámce ve kterém se neustále pohybujeme. O změnu naučených vzorců chování - samskár, to je to, co nám dává jóga.

A jakou roli má v jógové terapii ájurvéda?

Ájurvéda mluví o třech základních pilířích, strava, spánek a aktivita. Proto je nedílnou součástí terapie. Upravou jídelníčku, denního režimu a zařazením vhodné aktivity se naše tělo stabilizuje, dostává nový, pevný řád. Důležité je zde zmínit velmi podstatnou věc a to je individuální přístup. I když autoři knih o jógové terapii zmíní danou sestavu na ten či onen zdravotní problém, pokud pracují s klientem individuálně, pak sestavy upravují nebo vytváří úplně odlišné podle aktuálního zdravotního stavu. Sestavy pak klient praktikuje denně, po dobu maximálně šesti týdnů, pak nejpozději sestavu upravuje nebo vytváří novou podle zdravotních změn a zlepšení.

A jaký je tedy rozdíl mezi klasickou lekcí jógy a jógovou terapií?

Lektoři jógy nabízejí různé varianty jógových lekcí i třeba léčebně zaměřené, například jóga pro bolesti zad, jóga pro těhotné, jóga pro sportovce. Těchto skupinových lekcí se účastní lidé se stejnými zájmy, zdravotními problémy nebo ve stejném psychickém rozpoložení. Lektor, který vede takový styl lekce přesně zná kontraindikace. Ví, jak pracovat s lidmi s danými problémy a  umí je správně do praxe uvést a pohlídat.

Lekce jógové terapie většinou probíhá individuálně, její součástí je vstupní konzultace, kde se terapeut zabývá poznáním aktuálního zdravotního stavu, studuje lékařské zprávy ošetřujícího lékaře, určí predominantní ájurvédské dóši, zjišťuje návyky a denní režim klienta. Podle zjištěných informací pak upravuje jídelníček, denní režim, volí vhodné dechové techniky, vytváří sestavu, zařazuje relaxaci a meditaci nebo další techniky z jógy, ájurvédy, psychologie. Jógová terapie je méně o jógových pozicích, ale více o pomoci klientovi překonat obtíže, které ovlivňují jeho zdravotní stav.

Jóga je úžasná a už po první lekci, jakékoliv, se můžete cítit lépe a je jedno o jaký styl jógy šlo. Možná nevnímáte velký rozdíl mezi lekcí jógy a jógovou terapií, nebo jen velmi malý. Avšak rozdíl je výrazný a vše záleží na tom, co student jógy od ní očekává. Jaký je záměr jeho praxe. Lektor jógy i jógový terapeut mají za sebou odborné vzdělání, jen každé v trochu jiném směru a rozsahu.

Jak jóga, tak jógová terapie pracuje s pozicemi pro očistu, posílení, pružnost i poznání fyzického těla. Obojí pracuje s tokem prány v těle, harmonizuje naše mentální a emocionální já. Otevírá nám dveře k naslouchání intuitivnímu já a poznání opravdového já. Obojí propojuje všechny vrstvy - kóši.

Jógová terapie je odvozena z jógové tradice podle Patandžaliho a Ájurvédy, jako léčebného systému, který adaptuje a aplikuje jógové techniky, postupy. Ty pomáhají jednotlivcům čelit zdravotním problémům. Zvládnout svůj zdravotní stav, zmírnit příznaky, obnovit rovnováhu, zvýšit vitalitu a zlepšit přístup ke svému životu i sám k sobě. 

Co tedy říci závěrem?

Jógová terapie se zaměřuje na cestu jógy, jako léčebnou, která přináší rovnováhu tělu i mysli prostřednictvím pochopení a porozumění primárnímu záměru jógy. Zklidnění mysli a povznášení ducha, naší základní podstatu.

© zuzanaklingrova.cz | 2020
Web design od Profit Visions