Přihlásit se

Galerie


Autorka fotografií je MgA. Lucie Čermáková

Fotografii studovala nejprve na Pražské fotografické škole a poté navázala bakalářským a magisterským studiem na Institutu Tvůrčí Fotografie, které úspěšně zakončila v r. 2009.

Svou profesní kariéru zahájila v Praze už v roce 2002 jako freelancer pro fotografická studia a vydavatelství časopisů.

V současné době se věnuje tvůrčím projektům jak v České republice, tak v zahraničí. Účastnila se řady jak autorských, tak skupinových výstav. Působí v komerčních i nezávislých projektech pro vydavatelství, soukromé subjekty a společnosti.

Je spoluzakladatelkou umělecké platformy Artykel (r. 2011).

Ve své tvorbě se zaměřuje na portréty, akty, módu, jídlo, zátiší, architekturu a inspiraci nachází ve svých zálibách, kterými jsou cestování, umění a design, lifestyle, četba, rodina a přátelé.